Huiswerk

De oplossing voor uw zoektocht

Huiswerkbegeleiding aan middelbare schoolkinderenSoms kan de overgang naar het middelbaar onderwijs een grote stap zijn voor 12-jarige jongeren. En dat is het ook! Veranderingen zijn nu éénmaal moeilijk.


De omgeving van het kind verandert en er komen een hoop onbekende gezichten bij. Ze krijgen nu veel verschillende vakken naast elkaar. Van deze jongeren wordt ook veel zelfstandigheid gevraagd op het gebied van planning, organisatie en uitvoering van het huiswerk.


De begeleiding spitst zich toe op:

 • huiswerk zelfstandig plannen
 • precies te werk gaan
 • opdrachten begrijpen en uitvoeren
 • motivatie vinden
 • agenda gebruiken
 • structuur aanbrengen
 • leren leren
 • geconcentreerd werken


Het zal dus belangrijk zijn om de problemen in beeld te brengen en zo deze dan ook aan te pakken. De begeleiding is gericht op het leren van de juiste vaardigheden. Er wordt ook plaats gelaten om eventuele inhoudelijke vragen te behandelen.


Hoe gaat dit allemaal in zijn werk?

Door de individuele begeleiding aan huis wordt meer structuur aangebracht in het leerproces, maar ook in het dagelijks leven.

De tijdsbesteding na school gaat onder de loep genomen worden en er zullen waarschijnlijk ook afspraken over gemaakt worden. Er zal gezocht worden naar een evenwicht tussen ontspanning en leren waarbij de jongere zich ook goed bij zal voelen.

Huiswerkbegeleiding aan Lagere schoolkinderen


Hier staan volgende elementen centraal:

 • kinderen leren zelfstandig te werken
 • prioriteiten leren stellen
 • zelfredzaamheid verhogen
 • toezicht op de tijdsbesteding na school


De begeleiding zal in de thuisomgeving van het kind gebeuren of bij de begeleider thuis.