Coaching

Coaching


is een begeleidingsvorm die gericht is op mensen en die mensen in positieve zin wil veranderen.

Coaching gaat uit van de mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.


De relatie tussen de coach en de cliënt is een gelijkwaardige relatie, waarbij de coach ondersteunt en het leerpoces begeleidt, terwijl de cliënt leert.

Hoe gaat de coach te werk? Een coach stelt vragen en gaat adviezen formuleren, maar de cliënt zal verantwoordelijk blijven voor zijn/haar beslissingen.


Coaching zal de motivatie op gang brengen om te veranderen. Het proces kan zowel inhoudelijk als procesmatig zijn.