Gezondheidsondersteuning

Gezondheidsondersteuning:


Ik geloof in een holistische benadering van de mens, waar oog is voor lichaam en geest, voor gedachten en emoties en waar de hele gezondheid en dus ook het welbevinden van cliënten een plaats krijgen.

Ik zal aandacht besteden aan het zelfgenezend karakter van het lichaam en dit ook ondersteunen en versterken.


In deze sectie vind je meer informatie over:

  • Aromatherapie
  • Oorreflexologie
  • Massage
  • Medical Taping


Wil dit zeggen dat ik helemaal niet geloof in de medische wereld? Neen, maar ik geloof ook in de natuur en in alternatieve of complementaire ondersteunende mogelijkheden.


Hoe ga ik te werk?

Er wordt eerst een intakegesprek afgenomen met uitgebreide anamnese en bespreking van de verwachtingen en wensen van de cliënt alsook de mogelijkheden worden besproken.

Een duidelijke beschrijving van het klachtenpatroon met aandacht voor bijvoorbeeld het type pijn, voor recente en oude blessures, al dan niet sportbeoefening en medicatiegebruik zal zorgen voor een totaalbeeld van de cliënt.

Er wordt GEEN diagnose gesteld! Hiervoor moet je bij een arts gaan.

Maar op basis van een diagnose die door een arts gesteld is, kan er op een specifiekere manier ingegaan worden op de problematiek. Bij een actieve medische behandeling zal er ook worden overlegd met de arts indien de ocomplementaire gezondheidsondersteunende behandeling zou kunnen opgestart worden.


Iedere cliënt is uniek… dit komt onder andere door zijn unieke levensgeschiedenis. Het fysieke aspect, emotionele, mentale en energetisch aspect worden in beeld gebracht en daardoor kan een therapie op maat van de cliënt opgesteld worden.

Locatie: aan huis of op locatie